Az Elveszett Világ szabályai

(Az Elveszett Világ hivatalos honlapjáról a mud.0660.hu-ról)

 

Az Elveszett Világ Törvénykönyve -------------------------------- (ideiglenes kivonat az ALKOTMÁNYBÓL)

AZ ELVESZETT VILÁG ALKOTMÁNYA

A mai napon törvényalkotói erőnknél fogva megalkottuk az Elveszett Világ (továbbiakban EV) második alkotmányát. Az elsőtől a harmadik paragrafusig ( $ ) az alapvető, a negyediktől a nyolcadikig a játékosokra vonatkozó, a kilencediktől a tizenkilencedikig a Wizardokra vonatkozó és a tizenkilencediktől a huszonegyedik paragrafusig az alkotmány végrehajtására vonatkozó törvények találhatok.

1$ Az EV az LPmudok kötelékébe tartozik, de nem tartja magára nézve kötelezőnek azok törvényeit. A szabályainak és a politikájának alapja a jelen alkotmány. [...]

3$ Az EV működése szigorú, alkotmányos hierarchiához kötött. [...]

4$ Minden játékos számára kötelező az E-mail cím és a kapcsolódó karakterek megadása.

5$ Minden játékos számára tilos a sértő viselkedés. [...]

6$ Tilos a játék működési hibáinak kihasználása.

7$ Tilos az EV számára való szándékos károkozás.(Pl.: CRASH)

8$ Másik játékost megölni csak törvényenkívüli joggal lehet. [...]

18$ Az alkotmány bármely pontjának megsértése büntetést von maga után. A büntetést minden esetben a vonatkozó paragrafusra hivatkozva meg kell indokolni. [...]

20$ A törvények folyamatos figyelése kötelező. A törvények nem ismerete nem mentesít azok betartása alól.

21$ Az EV szabályait megsértők ellen a Bűntető Törvénykönyv paragrafusai alapján járnak el a büntetésért felelős archok. A Bűntető Törvénykönyv a BTK dokumentumban van deklarálva.

22$ Az alkotmány a kapcsolódó dokumentumokkal együtt a megjelenést követően azonnal életbe lép.

Elveszett Vilag 1996.